Jak nekoupit Falzum, radí Sdružení STOP

V dubnu letošního roku jsme otiskli článek poukazující na falzifikáty a jaká rizika může představovat nákup uměleckých děl, především pak obrazů. Rozhovor se Sdružením Falzum STOP, které má za cíl upozorňovat investorskou obec na možnosti podvodů měl velký ohlas, proto přinášíme, ve spolupráci se serverem Kurzy.cz další rozhovor na toto téma. Pokud máte své zkušenosti s falzy nebo tuto tématiku z povzdálí sledujete zapojte se do diskuse pod článkem.
www.svet-umeni.cz

 

Umělecká díla a starožitnosti jsou i v období krize v centru zájmu investorů, obchodníků s uměním a sběratelů a přestože se bezesporu krize dotýká i této oblasti, není zde tak markantní. Naopak toto je doba, kdy ve sbírkách nastává větší pohyb (lidé potřebují hotovost a chtějí prodávat, díky tomu je možnost koupě zajímavých děl, na druhou stranu je poměrně vhodná doba pokusit se umístit na trh padělek).
Na jednu stranu nákup uměleckého díla nebo cennosti podobného typu je jistou investicí, která s velkou pravděpodobností neztratí svou cenu ani hodnotu, na druhé straně je zde ale velké riziko nákupu falza. 

Pojďme si napřed ujasnit, co je to padělek (falzum). Wikipedie uvádí, že falzum je předmět, který má vzbudit zdání jiného, obvykle cennějšího předmětu. Vyskytuje se v oblasti umění, historie, ale též platidel nebo průmyslového zboží. Padělání je nezákonné reprodukování uměleckých děl a podobně, přičemž jsou tyto reprodukce vydávány za pravé. … Padělkem je například obraz namalovaný tak, aby vypadal jako dílo známého mistra nebo dokument, který předstírá jiného autora nebo stáří.

Za falzum tedy označíme úmyslně nesprávně označený předmět nebo cíleně vyhotovený padělek díla známého autora. V médiích v poslední době několikrát zaznělo, že český trh s uměním je padělky poměrně ohrožen a není zcela jisté, zda se situace výrazněji posouvá kupředu. Například byl připraven nový zákon o znalectví, který měl být projednáván  sněmovnou ke konci tohoto roku, nicméně vzhledem k současné situaci ve sněmovně není zcela jisté, že tento termín bude dodržen. Vzhledem k tomu, že znalecký posudek bývá často volenou cestou ověření pravosti díla, přestože znalec za rozhodnutí sběratele či investora učiněná na základě svého posouzení není odpovědný a je v současné době za mylný posudek jen velmi těžce postižitelný.

Navíc byly podle Zdeňka Nováka z občanského sdružení Falzum STOP zaznamenány prodeje falz u téměř všech význačných galeristů - sdružení zatím věří, že se většinou jednalo o nevědomé prodeje falz, jsou ale již informace rovněž o vědomých podvodných prodejích.

Falzum: Toaleta, signováno P. Kotík - posudek

Nicméně média se padělkům, této zajímavé problematice, v poslední době věnují častěji - a i investoři jsou do jisté míry (případně někteří) poučenější. Například v pátek 25. září byla na Luční boudě v Krkonoších vernisáží zahájena výstava padělků (trvala do pátku 9. října a psali jsme o ní ZDE), kde si veřejnost mohla prohlédnout několik prokazatelných padělků a dozvědět se jejich příběh.  

Cest, jak docílit uvěřitelného falza, je více - přidat signaturu známého autora na tematicky vhodné dílo anonymního autora, nebo na dobovou kopii, vyměnit signaturu méně známého "vhodného" autora za signaturu významnějšího (více ceněného) autora, vytvoření kopie obrazu nebo další varianty známého díla... N 

Pokud chcete mít jistotu, zda se nezajímáte o padělek, je dobré si před nákupem díla prohlédnout obraz celý, včetně stavu blindrámu, dívat se soupisů díla autora, do historických výstavních katalogů, zajímat se o doloženou historii díla (kdo ho v kterém období vlastnil, kde bylo vystavováno atd.), o autora - zda se jedná o obvyklé téma a techniku apod.
Míru rizika určuje cena požadovaná za dílo, ale sám by se do významných nákupů měl pouštět pouze fundovaný kupující. Zdeněk Novák k tomu dodává výčet rad, jak před koupí postupovat a dále odpovídá na naše otázky:

  • Nepodléhat časovému tlaku a výhodnosti koupě.
  • Spolupracovat s nezávislým odborníkem.
  •  
  •  
  •  expertiza chemická, expertiza znalecká).

 

Jakým způsobem se projevu současná ekonomická krize na poli prodeje falz?

Galeristé hlásí, že nedochází ke snižování poptávky a rovněž se prodávají umělecké předměty za vysoké ceny. Když nebudeme spekulovat o pravdivosti těchto vyjádření a umělé stimulaci trhu s uměním, je jisté, že současná situace povede jistě k velkému pohybu na trhu. Jedním z aspektů bude, že se na trhu objeví kvalitní díla a možná za přijatelnější ceny než dosud, což je zajímavé pro investory i sběratele.
Mezi těmito díly se budou objevovat i ta, která nás zajímají, tedy falza. Falza se budou na trhu objevovat i jako zástavy za úvěry a půjčky.Částečně se tedy vracíme do devadesátých let, kdy banky na umělecká díla dávaly vysoké úvěry. Toto riziko u privatizovaných finančích ústavů již tolik nehrozí, ale nic není vyloučeno.

Stále se hovoří o napodobování obrazů významných autorů. Ovšem padělky znají také např. numismatici a napodobeniny existují i v dalších oborech. Sleduje vaše občanské sdružení i toto?

Ano, víme o tom, jsme v kontaktu s odborníky ze jmenované oblasti i dalšími. Naší ambicí je pole působnosti rozšířit do všech ohrožených oblastí a pracujeme na tom.

Jak postupovat, když zakoupím padělek: odstoupení od smlouvy s aukční síní, galerií nebo obchodem se starožitnostmi (mít účtenku!), případně se soudit?

To je správná otázka z praxe. Obchodník – galerista zodpovídá za prodávané dílo, přestože zkušenosti ukazují na to, že se snaží této zodpovědnosti zbavit odkazem na odpovědnost prodávajícího za nabízené dílo. Účtenka je samozřejmostí pro úspěšné vrácení předmětu, který je označen jako padělek. Rovněž se osvědčuje předmět nákupu v době přebírání dokumentovat fotografií. Nejsou výjimečné případy, kdy obchodník při reklamaci tvrdí, že to není předmět, který prodal.

Na Vašich stránkách reprodukujete některá falza. Uvažujete o podrobnějším popisu falz, včetně uvedení jejich nedostatků, nebo takový popis považujete za návod pro padělatele?

Smyslem zveřejňování falz je, aby se tato průkazná falza nedostávala více do oběhu, aby každý sběratel a investor měl možnost prověřit předem případný nákup. Z tohoto pohledu je zejména důležité zobrazení předmětu se základními údaji či výraznými markanty. V současné době neuvažujeme o změně přístupu. Opakuji, že zveřejnění má sloužit zejména k tomu,aby se potencionální nabyvatel zamyslel hlouběji nad svojí investicí a zajímal se více o předmět svého zájmu.

Některá falza, která reprodukujete mají signatury významných světových autorů (Picasso, Cezanne). Máte možnost nechat dílo posoudit v zahraničí? Spolupracujete s nějakými institucemi v zahraničí?

Naše sdružení prosazuje celkovou analýzu předmětu, počínaje v to zjištění původu předmětu, kunsthistorický posudek i chemicko-technologickou expertizu. Vámi uvedení umělci jsou velmi významní. Některé padělky jsou zjistitelné jednoduchými metodami i v našich podmínkách. Ve složitějších  případech máme možnosti oslovit příslušné odborníky a instituce v zahraničí.
Je zcela nepřijatelné, aby pokračovala praxe, kdy naši soudní znalci jsou odborníky na všechny malíře, včetně zahraničních. Mám na mysli případy, kdy někteří znalci na padělky dávali posudky, že se jedná o originály. Soudní znalci by za své posudky měli nést odpovědnost.

Významná díla mají svou historii, kterou lze vystopovat. Poválečné období komunistického režimu poněkud komplikuje sledování pohybu výtvarných děl - mám na mysli budování a evidování děl v soukromých sbírkách. Jak se na tento problém díváte? Není to živná půda pro padělatele?

Máte pravdu, této skutečnosti zcela jistě úspěšně využívají. Padělatelé jsou si vědomi, že falzum musejí opatřit jakýmsi původem. Někdy jsou tyto historky úsměvné. V zájmu prodávajícího i kupujícího je, aby se provenience obrazu zjistila. Prodávajícího by mělo motivovat, že dílo s historií je hodnotnější a kupující by kromě tohoto faktu měl ještě sledovat původ díla proto, aby nepodstupoval riziko koupě padělku či kradeného předmětu.

Soudně uzavřeno (odsouzeno) bylo zatím malé množství padělatelů nebo obchodníků s padělky. Proč je to tak obtížné? Je nutné prokazovat úmysl nesprávně označit dílo, za účelem obohacení?

To je základní problém, se kterým se potýká česká policie. Proto je tak málo odsouzených pachatelů. Naše sdružení je k řešení problematiky falz cestou trestněprávní velmi skeptické, a proto preferuje opačný přístup. Vede nás k tomu nepřijatelný poměr mezi minimálním počtem odsouzených pachatelů za padělání a množstvím výskytů falz na trhu.
Preferujeme prevenci, tedy předávání informací investorům a sběratelům o padělcích. Chceme jim poskytovat co nejvíce informací, aby jejich investice nebyly špatně vynaložené a abychom jim ušetřili zklamání a nepříjemné, drahé a zbytečné soudní výlohy. Tímto všem sběratelům a investorům nabízíme spolupráci a vyzýváme ty, kdo se cítí poškozen nákupem falz, aby se na nás obraceli.


Mgr. Zdeněk Novák
je zakládajícím členem občanského sdružení a předsedou správní rady Falzum STOP (www.falzum.cz).

V problematice ochrany kulturního dědictví se pohybuje od počátku 90. let, jako pracovník Národního památkového ústavu, Ministerstva kultury ČR a jako příslušník Policie ČR, kde měl možnost se osobně podílet na řešení extrémního nárůstu počtu krádeží památek a následně i stále se zvětšujícího trhu s padělky uměleckých předmětů

 

článek převzat z Kurzy.cz

 

Diskusní téma: Jak nekoupit Falzum, radí Sdružení STOP

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Přidat nový příspěvek

Malujete, kreslíte, tvoříte ? Nabízíme vám pro vaši tvorbu širokou nabídku výtvarných a hobby potřeb. Vše od olejomalby po kresbu, od výroby svíček a mýdel po linoryt.

Světoví malíři

Paul Gauguin

Paul Gauguin (7. června 1848 Paříž – 8. května 1903 Atuona) byl nejsilnější umělecká osobnost malířského syntetismu. Zpočátku malíř-amatér, opustil v pětatřiceti letech civilní povolání i rodinu, aby se cele oddal malířství. Zprvu maloval impresionistické krajiny pod vlivem...
Celý článek

Gustav Klimt

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});   Gustav Klimt (14.7.1862 v Beumarternu – 6.2.1918 ve Vídni) rakouský malíř, vůdčí osobnost vídeňského modernismu, spoluzakladatel secese, vynikající dekoratér. Jeho dílo sehrálo významnou roli v jedné...
Celý článek

Vincent van Gogh

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Vincent Willem van Gogh [čti van choch] (30. března 1853 Zundert – 29. července 1890 Auvers-sur-Oise) byl nizozemským malířem a kreslířem. Byl jednou z největších osobností světového výtvarného umění a je dnes pravděpodobně...
Celý článek

Edgar Germain Hilaire Degas

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); (19.července 1834  - 27.září 1917 v Paříži) Edgar Degas byl francouzský malíř,který je okolím považován za impresionistu, za kterého se on sám nikdy nepovažoval, i když byl hlavním iniciátorem impresionistických výstav. Stál mimo...
Celý článek

Edouard Manet

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); (23. ledna 1832 Paříž – 30. dubna 1883 Paříž)  Edouard Manet - zasvětil celý svůj život umění, věřil ve své umělecké poslání. Proti mnohým jeho dílům se bouřlivě stavěli kritici i mnozí lidé. Studoval na gymnáziu, jeho otec z něj...
Celý článek

Auguste Pierre Renoir

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Auguste Pierre Renoir (25.2.1841 v Limoges - 3.12.1919 v Cagne) Patří mezi nejslavnější jména francouzského umění vůbec, vrcholný představitel franzouského výtvarného umění druhé poloviny devatenáctého století. Spolu s C.Monetem,...
Celý článek