Výstava v Ostravě - Bo Ostrava je fajná

Bo Ostrava je fajná – druhé zastavení Jasienica

Ostravský Spolek Mlejn sdružuje kolem sebe spoustu šikovných výtvarnílů. A tak se zrodil jednoho dne nápad uspořádat výstavu s tématem ovlivněným  Ostravou. Dlouho jsme hledali ten správný název výstavy, která by měla vyjadřovat to co cítíme k našemu městu. Městu Ostrava, které dovede být i barevné a krásné, černé a industriální a tak nějak jiné než ostatní města. Nakonec zvítězil návrh: Bo Ostrava je fajna.Jiří Janulík - výstava Bo Ostrava je fajna

První výstava nebo řekněme zastavení se konalo v loňském roce a to v Galerii na Slezskoostravském hradě v Ostravě. Výstava měla úspěch a my se rozhodli, že se stane výstavou putovní. Ne tak zcela, protože některé obrazy z první výstavy změnily majitele a jak plynul čas některé obrazy byly prodány. Každý autor se však zavázal že tuto putovní výstavu vždy doplní podle svého nejlepšího vědomí, tak aby mohla dále fungovat.

Druhé zastavení výstavy je v Polsku, kde má Spolek Mlejn uzavřenou mezinárodní spolupráci s GOK Jasienica v oblasti kulturních akcí.

Výstava Bo Ostrava je Fajna bude zahájena vernisáží ve čtvrtek 26.února 2015 v GOK Jasienica – Gminny ošrodek kultury w Jasienicy. Akce se účastní 17 autorů, kteří jsou nějakým způsobem napojeni na dění v ostravském Spolku Mlejn. Je vystaveno celkem 30 děl v technikách pastel, akvarel, akryl, olej a také kované obrazy. Samotná výstava potrvá do konce března.

Již nyní máme naplánovanou další výstavu v Havířově a zahraniční výstavu tentokrát v listopadu na Slovensku v Čadci v kulturním domě. 

Pro příští rok se tato putovní výstava objeví v Hranicích a pak se uvidí.

Eda Riedl, Spolek Mlejn