Jakub Schikaneder

( 27.února 1855 v Praze - 15. listopadu 1924 v Praze) významný český malíř.

Jakub SchikanederPocházel z rodiny celního úředníka, byl umělecky velmi nadaný, rodinné zázemí, i když mírně nuzné, mu však poskytlo možnost studia. Toto pochopení pro Jakubovo umělcké zaměření vycházelo z divadelněkulturní tradice rodiny, jejímž příslušníkem byl i Emanuel Schikaneder (konec 18.st), proslavený jako libretista Mozartovy Kouzelné flétny. Studoval v Praze a Mnichově. Maloval často melancholicky laděné obrazy se stařenami. Jeho oblíbeným námětem byl podzim; častými motivy v pokročilém stáří byla pražská zákoutí a nábřeží na Vltavě. Jeho prvním známým obrazem byli Lollardé.

 

 

1855 - přichází na svět v Praze Jakub Schikaneder

1870 - jako patnáctiletý nastoupil na pražskou Akademii

1876 - prvním známým Schikanederovým pokusem o vystoupení na veřejnosti bylo vystavení obrazu nazvaného Poslední dílo na Žofínském salonu
1878 – cesta do Paříže

1878 - odešel do Mnichova studovat u Gabriela Maxe, který měl na Schikenedera nesporný vliv

1880 - zúčastnil se společně s E. K. Liškou soutěže na výzdobu Národního divadla, jejich opona však neuspěla, zato výzdoba královské lože vlysem znázorňujícím tři nejvýznamnější období českých dějin, byl Schikanederovi a Liškovi zadán (v roce 1881, kdy shořelo Národní divadlo,přestože tato část výzdoby zůstala zachována, tehdejší ředitel se rozhodl ji nahradit dílem Výclava brožíka)
1882 – výstava na Žofíně, kde Schikaneder vystavuje obrazy Přísaha Lollardů či Modlitba Lollardů
1883 – vychází Heydukova báseň Za volnost a víru, Schikaneder dílo doplnil více jak 60-ti ilustracemi

1885 - nastoupil v Praze na místo asistenta na Uměleckoprůmyslové škole, profesorem byl jeho kolega ze studií František Ženíšek

 

1890 - od tohoto roku působil jako učitel dekorativní tvorby

 

1890 – výstava v Berlíně, němci však jeho slavný obraz Vražda v domě nepochopili

1896-1899 – vznikla většina Schikanederových kreseb a maleb s krajinnými motivy, nepočítáme-li k nim soubor obrazů mořského pobřeží z pozdního období
1900-1910 – jeho nejvýznamější díla, Mrtvá dívka(1909-1910), U dívčina lože (před rokem 1910) , V podvečer na Hradčanech (před rokem 1910), Večerní interiér (1909-1910), Žena mezi dveřmi (1899-1902)
Na počátku 20. století vyráží na cesty po Evropě – poznává Anglii, Francii, Itálii, Švýcarsko a Nizozemsko. Na sklonku života navštěvoval i ostrov Helgoland, který mu byl inspirací k obrazu Na svatební cestě (Na nábřeží) z r. 1919.

1924 – Jakub Schikaneder 15. listopadu 1924 v Praze

 

 

Galerie s díly Jakuba Schikanedera:
Národní galerie v Praze http://www.ngprague.cz/
Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě - http://www.ogv.cz/
Galerie umění Karlovy Vary http://www.galeriekvary.cz